Witamy na stronie Miasta Zabrze umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu na zadania zgłoszone do V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego!

Pragniemy poinformować, iż każda osoba będąca mieszkańcem Miasta (rozumiana jako zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Zabrzu), która ukończyła 16 lat na dwa dni przed rozpoczęciem głosowania, może głosować na zadania - może wybrać maksimum 2 zadania.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z informacją o poszczególnych zadaniach zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego

Głosować można tylko raz ! ! !

Jeśli wyślą Państwo swój głos na serwer przez potwierdzenie wyboru - znaczyć to będzie, że Państwo oddali swój głos. Nie będzie można powtórnie głosować, nawet jeśli wcześniej wskazali Państwo mniej niż trzy projekty. Prosimy o rozwagę i wcześniejsze zapoznanie się z projektami.

Aby przejść do głosowania, proszę kliknąć przycisk Głosuj.

Aby zrezygnować z głosowania, proszę kliknąć przycisk Wyjdź.